Αττική

Αθήνα

Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί μία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, αποτελούμενη από τον Νομό Αττικής με έδρα την Αθήνα.